Valgevaar op de bouwplaats

Werken op hoogte is gevaarlijk

Kleine bouwplaatsen, grote valrisico’s…

Zie: www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3322130/2012/09/26/Steigers-op-bouwplaatsjes-vaak-onveilig.dhtml. Dit heeft natuurlijk onmiddellijk de volle aandacht van Waterman Legal Consultancy, als specialist in de aansprakelijkheid van de werkgever voor bedrijfsongevallen!

De Arbeidsinspectie waarschuwt dat circa 40% van de steigers, ladders en trappen op kleine bouwplaatsen levensgevaarlijk zijn. In 84% van de bouwplaatsjes in Nederlandse binnensteden wordt niet aan de minimale eisen van de Arbeidsomstandighedenwet en afgeleide regelgeving voldaan. Jaarlijks gebeuren er 10 tot 15 dodelijk ongevallen bij bouw en onderhoud van woningen, kantoren en fabrieken. De meest voorkomende oorzaak is dat mensen van een ladder of steiger vallen. Eén op de vier bouwvakkers wordt in zijn loopbaan het slachtoffer van een ernstig val van een steiger.

Wat moet een slachtoffer weten?

Het belangrijkste: bij een arbeidsongeval draagt de werkgever vrijwel altijd de volledige aansprakelijkheid voor de schade van de werknemer. Een claim vanwege een arbeidsongeval heeft daardoor een heel goede kans op schadevergoeding en smartengeld.

Waar moet een slachtoffer van een bedrijfsongeval op letten?

Het antwoord op deze vraag is: wat zijn de feiten? Wat is er gebeurd, wie heeft het gezien? Is de Arbeidsinspectie erbij betrokken? Is zo’n bedrijfsongeval wel eens vaker bij dezelfde werkgever gebeurd? Zijn er na het bedrijfsongeval aanpassingen aan de werkplek gemaakt?

Mijn werkgever zegt dat ik maar beter op had moeten letten…

Dat is flauwekul – zelfs als het waar is! Het Nederlands recht laat niet toe dat een werknemer geen schadevergoeding zou krijgen omdat een arbeidsongeval is veroorzaakt door zijn onoplettendheid, vermoeidheid, gewenning aan risico, etc. Dat hoort nu eenmaal bij werk. In de rechtszaal is het arbeidsongeval daarom vrijwel nooit de schuld van de werknemer; en krijgt hij volledige schadevergoeding.

Hoe ligt de bewijslast?

De werknemer moet aantonen dat hij een bedrijfsongeval heeft geleden in de uitvoering van zijn werk. Dat is doorgaans niet moeilijk. Het is vervolgens aan de werkgever om te bewijzen dat hij geen schuld heeft aan het ongeval – en dat is doorgaans wél heel moeilijk. ‘Geen schuld hebben’ wil in juridische zin zeggen dat de werkgever alles heeft gedaan wat in redelijkheid van hem gevergd kan worden om te voorkomen dat de werknemer schade lijdt. In de praktijk kan er ontzettend veel van de werkgever worden gevergd, daarom spreekt men in de rechtsliteratuur wel van ‘bijna risicoaansprakelijkheid’.

Schikken of procederen?

Waterman Legal Consultancy weet dat haar cliënten in de regel beslist de voorkeur geven aan een goede schikking boven een gerechtelijke procedure. Daarom haalt WLC al in de aansprakelijkstelling alles uit de kast. Zij legt meteen uit waarom de werkgever aansprakelijk is; en waarom een rechter dat ook zou vinden. In de meeste gevallen kan er vervolgens geschikt worden.

Een arbeidsplaats moet veilig zijn

De werkgever is wettelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkplek. Schiedt hij daarin tekort, dan is hij aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit. Hoe gevaarlijker de werkplek naar zijn aard is, des te meer veiligheidsmaatregelen, instructies en toezicht moet hij nemen om toch voor een veilige werkplek te zorgen. In de praktijk van een bouwplaats kan dat bijvoorbeeld betekenen:

  • Risico-inventarisatie: weten welke risico’s er op de bouwplaats spelen. (Heeft hij voorzorgsmaatregelen genomen tegen alle gevaren die in de branche en in zijn eigen bedrijf bekend zijn of die in arbocatalogi en vakliteratuur beschreven zijn?)
  • Correct gebruik en plaatsen van materialen: bijvoorbeeld van ladders, steigers, etc. Het werkmateriaal moet ieder jaar gekeurd worden. Ook moet het werkmateriaal gebruikt worden of in elkaar gezet worden volgens de instructies van de fabrikant. ‘Doe maar wat’ en ‘Zo kan het ook wel’ zijn typische zinnen die bedrijfsongevallen inluiden. Steigers moeten bijvoorbeeld randbeveiligingen (leuningen, hekwerk, etc.) hebben, om te voorkomen dat bouwvakkers van de rand vallen. Rolsteigers moeten op een stabiele ondergrond staan en niet kunnen verschuiven. Tijdelijke werkvloeren op hoogte mogen niet zwaarder belast worden dan waarvoor zij geschikt zijn: er mogen dus niet onbeperkte hoeveelheden bakstenen, cement of straalgrit op verzamelen, waardoor de vloer kan doorbuigen of breken. Ook ladders moeten stabiel staan, niet kunnen wegglijden, geschikt zijn voor het gewicht dat zij dragen, binnen behoorlijke reikafstand van de werknemer staan, etc. Menige bouwvakker is van zijn ladder gevallen omdat deze niet stabiel stond, weggleed, te glad was, hij te ver opzij moest leunen, hij zijn handen vol had en zich niet goed kon vasthouden, etc.

Zodra een werkgever in de zorg van de werknemer tekortgeschoten is, is hij aansprakelijk voor de schade die daardoor is ontstaan. Opnieuw: het is de werkgever die moet aantonen dat hij zijn zorgplicht heeft nageleefd. De werknemer behoeft níet aan te tonen dat de werkgever zijn zorgplicht niet heeft nageleefd. (Hoewel dat natuurlijk ook geen kwaad kan en veel tijd en debat kan schelen!)

Heeft u vragen? Bel of mail gerust vrijblijvend naar Waterman Legal Consultancy, de landelijke specialist in bedrijfsongevallen. 06-819.189.43 of waterman@watermanlegal.nl

Speak Your Mind

*

Algemene voorwaarden