Het Algemeen Overleg in de TK van 23 januari 2014…

Mr.dr. Yvonne Waterman

Tevens gepubliceerd op de website van het Nederlands Instituut voor de Bouw op  24 januari 2014, zie  http://www.bouw-instituut.nl/blog/het-algemeen-overleg-de-tk-van-23-januari-2014/

 overleg tk

… was een nietszeggende vertoning, een farce, een toneelstukje. Ondanks de hooggespannen verwachtingen naar aanleiding van het TNO-rapport, ondanks de zware verantwoordelijkheid die de overheid draagt voor het asbestbeleid. [Read more…]

Asbest in mijn omgeving: wat doe ik nu?

                       

Heel Nederland heeft toegezien welke perikelen de inwoners van de Utrechtse woonwijk Kanaleneiland hebben meegemaakt, die werden blootgesteld aan asbest. Wat als u dit overkomt? Hoe beschermt ú uw rechten en gezondheid, indien u in uw woonomgeving wordt blootgesteld aan asbest? Ik leg het u uit. [Read more…]

Algemene voorwaarden