Zorgwekkend: asbestproducten bestellen over het internet

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, september 2013

yvonne

Wat stellen de Nederlandse en Europese asbestverboden in de praktijk voor, wanneer je ieder denkbaar asbestproduct zó op internet kan bestellen en laten bezorgen, zelfs in grote hoeveelheden? Zie http://www.alibaba.com/trade/search?sb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=asbestos

asbestos alibaba.com

Asbestos Manufacturers & Asbestos Suppliers Directory – Find a Asbestos Manufacturer and Supplier. Choose Quality Asbestos Manufacturers, Suppliers, Exporters at Alibaba.com.Asbestos…

‘Asbestos: the future risk’. Dit nieuwe boek beschrijft asbest en de toekomstgevolgen van asbest vanuit diverse perspectieven.

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, juli 2013

yvonneZo toont het bijvoorbeeld aan de hand van harde cijfers aan dat de mondiale asbestindustrie duidelijk groeit, waarbij de belangrijkste producenten en consumenten in Azië, Zuid-Amerika en Afrika te vinden zijn. De gezondheidsrisico’s die asbest omgeven, worden daar in onwetendheid, ongeloof en economische onwil weggewuifd.

Ronduit zorgwekkend is het hoofdstuk over levensverwachting, waaruit blijkt dat nieuwgeboren kinderen door hun hogere levensverwachting een aanmerkelijk verhoogde kans op mesothelioom hebben ten opzichte van hun ouders. Dit is zelfs het geval bij relatief lage blootstelling, indien deze op jonge leeftijd plaatsvindt.

Het Engelstalige boek bevat veel wetenschappelijke grafieken, schema’s en overzichten, maar is ook voor de leek goed leesbaar. Uitgever: Iskaboo Publishing, juli 2013. Prijs: € 150,-. Zie http://iskaboo.co.uk/index.php/asbestos-the-future-risk/.

Het Verdrag van Rotterdam: zal chrysotiel eindelijk op de lijst komen? Een kort verslag van de beraadslagingen vandaag.

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, mei 2013

Vandaag hebben 143 landen zich in Genève uitgesproken over de wenselijkheid om chrysotiel toe te voegen aan de lijst van het Verdrag van Rotterdam (‘Rotterdam Convention’). Het ging er woelig aan toe, waarbij diverse landen hard verzet boden.

Prior Informed Consent

Opname op deze lijst (‘Annex III’) houdt in dat lidstaten zich verplichten om te waarschuwen voor de gezondheids- en milieugevaren van op de lijst genoteerde chemische stoffen en pesticiden die zij naar andere landen willen exporteren. Het importerende land kan dan, op basis van ‘Prior Informed Consent’ (PIC), een geïnformeerde afweging maken tussen de risico’s en het nut van die stof en eventueel voorwaarden stellen aan de import. De lijst van het Verdrag van Rotterdam houdt nadrukkelijk geen export- of importverbod in.

Canadees verzet ten einde

yvonneIn het verleden was het Canadese verzet al voldoende om opname van chrysotiel te blokkeren. Vorig jaar heeft de Canadese regering echter laten weten dat zij zich niet langer tegen opname zou verzetten: met de sluiting van de Jeffrey Mine, de laatste operatieve mijn, was er geen economisch belang meer mee gemoeid. Dit maakt vele asbestslachtofferverenigingen wereldwijd hoopvol dat chrysotiel eindelijk op de lijst zou komen. Diverse andere asbest producerende landen blijken echter het stokje van Canada te hebben overgenomen, mogelijk ingegeven door de stijgende prijs van asbest op de wereldmarkt. [Read more…]

Op 3 juni 2013 heeft het Turijnse Gerechtshof Stephan Schmidheiny veroordeeld tot ruim een miljard euro schadevergoeding en achttien jaar cel.

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, mei 2013

yvonneDe multimiljardair en filantroop Schmidheiny is voormalige eigenaar van de Zwitsers-Belgische groep Eternit, die van 1976 tot 1986 een belangrijke aandeelhouder was van Eternit Italië. Samen met de recentelijk op hoge leeftijd overleden Belg Baron Louis De Cartier de Marchienne, voormalig bestuurder en minderheidsaandeelhouder van Eternit Italië, is hij in 2012 strafrechtelijk verantwoordelijk geacht voor het beleid van Eternit Italië, dat door de Officier van Justitie Guariniello is omschreven als een ‘blijvende ramp op gezondheids- en milieuvlak’. Guariniello wist zowel in eerste instantie als in hoger beroep aan te tonen dat zij moedwillig arbeids- en milieuwetgeving negeerden uit ongehoord winstbejag. Naar schatting zijn reeds tweeduizend personen hierdoor overleden aan asbestkankers, terwijl nog duizenden andere slachtoffers aan asbest gerelateerde ziekten lijden. Ruim zesduizend(!) partijen, voor het merendeel slachtoffers, voegden zich als civiele partij in de strafzaak om schadevergoeding te eisen. (Ik heb het van dichtbij meegemaakt – de massale scenes in de rechtszaal op de eerste zittingsdag in eerste instantie waren onbeschrijfelijk.) [Read more…]

De Landelijke Asbest Praktijkdag van 29 mei 2013. Wat hebben vooruitstrevende woningcorporaties en asbestsaneerders gemeenschappelijk ten aanzien van asbest?

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, mei 2013

yvonneHun werkwijze ligt op één lijn: voorzien in de behoeften van cliënten op basis van vertrouwen, goede communicatie en vakkennis. Dit was de rode draad van de vele lezingen en praktijksessies die gisteren in het Prinses Beatrix-theater werden gehouden. [Read more…]

Het rapport van de Europese Commissie over ‘asbestgerelateerde beroepsrisico’s en vooruitzichten op het verbieden van alle asbest’

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, maart 2013

yvonneDit rapport (2012/2065(INI)) is niet gepubliceerd op de EU-website, maar ik kan ‘m op verzoek per email toesturen. Wie heeft belangstelling? Laat het mij weten.

Gebouwinventarisatie en asbestherkenning zijn belangrijke trefwoorden. De website van de EU is gewoon te traag om op te wachten!

Naschrift: inmiddels is het rapport te downloaden op http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-25&language=EN#title1.

Hof: Grens asbestclaim naar 1949

Joop Bouma − 07/01/13, 08:30 © anp.

asbest4Door twee nieuwe gerechtelijke uitspraken zijn bedrijven tot langer in het verleden aansprakelijk geworden voor asbestkanker bij oud-werknemers: tot 1949, het jaar waarin asbestose (stoflongen) in Nederland als een beroepsziekte werd erkend. [Read more…]

Europarlementariër Roger Helmer: “[W]hite asbestos […] poses no measurable health risk.”

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, november 2012

yvonneMavis Nye, een Engelse mesothelioompatiënte, vertelt in de video http://youtu.be/ZEWc3HD49c0 wat hij op 8 november 2012 aan haar schreef: “There is extensive evidence that white asbestos (which is chemically quite different from blue/brown asbestos) poses no measurable health risk.” Hij kan de IARC, WHO, ILO, UN, WTO, de Nederlandse Gezondheidsraad, NVALT en de 1.600 jaarlijkse terminale Nederlandse asbestslachtoffers nog meer vertellen!

Zo’n domme opmerking is misleidend, onverantwoordelijk en gevaarscheppend voor degenen die erop vertrouwen dat een man in zijn positie bij benadering zal weten waar hij het over heeft. Je vraagt je af wat zijn motief voor deze opmerking is geweest – zelfs de oude Romeinen en Grieken wisten wel beter.

Valgevaar op de bouwplaats

Werken op hoogte is gevaarlijk

Kleine bouwplaatsen, grote valrisico’s…

Zie: www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3322130/2012/09/26/Steigers-op-bouwplaatsjes-vaak-onveilig.dhtml. Dit heeft natuurlijk onmiddellijk de volle aandacht van Waterman Legal Consultancy, als specialist in de aansprakelijkheid van de werkgever voor bedrijfsongevallen! [Read more…]

12.000 bedrijfsongevallen in de horeca per jaar

‘Had je maar beter moeten uitkijken!’ krijgen veel slachtoffers van bedrijfsongevallen in de horeca te horen. ‘Je eigen schuld!’ Naar schadevergoeding kunnen zij fluiten. Terecht? Neen, beslist niet. Kansloos? Ook niet!

Ieder jaar raken 12.000 werknemers in de horeca gewond , voornamelijk op het terras, in het café, het restaurant en in de professionele keuken [Read more…]

Algemene voorwaarden