Het Algemeen Overleg in de TK van 23 januari 2014…

Mr.dr. Yvonne Waterman

Tevens gepubliceerd op de website van het Nederlands Instituut voor de Bouw op  24 januari 2014, zie  http://www.bouw-instituut.nl/blog/het-algemeen-overleg-de-tk-van-23-januari-2014/

 overleg tk

… was een nietszeggende vertoning, een farce, een toneelstukje. Ondanks de hooggespannen verwachtingen naar aanleiding van het TNO-rapport, ondanks de zware verantwoordelijkheid die de overheid draagt voor het asbestbeleid. [Read more…]

De regels voor het saneren van asbest worden niet goed toegepast

yvonneTevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, 21 januari 2014

Is dit nieuws? Wisten wij dit nog niet? Zie http://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuwsberichten/certificerende_instellingen_in_de_asbest_terughoudend_met_opleggen_sancties.aspx

Regels verwijderen asbest niet goed toegepast telegraaf.nl

De regels voor het verwijderen van asbest worden niet goed toegepast. Instanties in de asbestsector die daarvoor verantwoordelijk zijn, zijn terughoudend geworden met het opleggen van sancties. De Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken…

Een trap na voor slachtoffers van beroepsziekten

Door: Redactie – 10 januari, 2014 – 11:20

http://altijdwatmonitor.ncrv.nl/p/308/artikelen/een-trap-na-voor-slachtoffers-van-beroepsziekten

KRO/NCRV Altijd Wat Monitor, programma ‘Ziek van mijn werk’, uitgezonden op 5 februari 2014

column

Het is voor het slachtoffer van een beroepsziekte een ware lijdensweg om zijn recht te halen. Zo is procederen afschrikwekkend duur vanwege de noodzakelijke bijstand van gespecialiseerde advocaten en medische deskundigen. Ook is tien jaar of langer procederen niets bijzonders. De afgelopen zomer heeft de Hoge Raad het nog moeilijker gemaakt voor beroepsziekteslachtoffers. [Read more…]

TNO-rapport ‘Onderzoek naar de blootstelling aan asbest tijdens saneringswerkzaamheden’

Tevens gepubliceerd op de website van het Nederlands Instituut voor de Bouw op  8 januari 2014, zie http://www.bouw-instituut.nl/blog/tno-rapport-onderzoek-naar-de-blootstelling-aan-asbest-tijdens-saneringswerkzaamheden/

asbestDeze week publiceerde het TNO eindelijk het gelijknamige en in spanning afgewachte rapport, dat in de Haagse wandelgangen al enige maanden bekend is. Het betreft een onderzoek naar de blootstelling, bronmaatregelen en persoonlijk beschermingsmiddelen in relatie tot de introductie van nieuwe grenswaarden voor asbest. Aanleiding vormde het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 om de blootstellingswaarden van asbest aanmerkelijk aan te scherpen. De overheid is echter beducht om daartoe over te gaan zonder eerst te onderzoeken wat strengere normen voor de dagelijkse saneringspraktijk zouden betekenen. En dat is niet zo best, zo luidt de conclusie van het TNO. [Read more…]

De mondiale asbestindustrie groeit en groeit…

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, december 2013

yvonne

In de jaren vijftig werd er wereldwijd een miljoen ton asbest per jaar geproduceerd en geconsumeerd; nu, met alle kennis die wij sindsdien hebben over de ernstige gezondheidsrisico’s van asbest, is dat tweemaal zo veel en stijgend. Hoe kan dat? Ik ga het donderdag uitleggen op de Nationale Asbest Conferentie.

Kersvers: EU-rapport over asbest gerelateerde beroepsziekten in Midden- en Oost-Europa

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, december 2013

De essentie: de slachtoffers van deze ziekten worden nauwelijks gediagnosticeerd, gerapporteerd in statistiek, behandeld of vergoed. Het is een bar en boos verhaal – het enige ‘positieve’ eraan is dat Rusland deze landen niet langer als groeimarkt ziet. Kortom: het trieste verhaal van asbest blijft zich herhalen; in grote delen van de wereld is nog een aanzienlijke inhaalslag te maken.

Zie http://ibasecretariat.org/efbww_report_2013_toc.htm Het rapport is samengesteld en gefinancierd door de EU, diverse internationale vakbonden en IBAS.

Asbestos-related occupational diseases in Central and East European… ibasecretariat.org 

Franse Eternit-bestuurders worden vervolgd

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, december 2013

asbestDe Franse Hoge Raad heeft deze week toestemming gegeven voor de strafrechtelijke vervolging van Franse Eternit-bestuurders. Hen is ten laste gelegd dat zij jarenlang op strafrechtelijke verwijtbare wijze asbestwetgeving en -beleid hebben tegengehouden.
Ziedaar het eerste staartje van het Turijnse strafproces, waarin de Zwitserse en Belgische topbestuurders werden vervolgd – met een straf van 18 jaar cel voor Schmidheiny (De Cartier de Marchienne was net overleden) en een totale toekenning van ruim vijf miljard euro schadevergoeding aan de zesduizend slachtoffers en anderen, die zich civiel partij hadden gesteld in de strafprocedure. De Franse justitie mag de borst wel natmaken! [Read more…]

Een asbestslachtoffer procedeert tegen de Staat

Tevens gepubliceerd op de website van het Nederlands Instituut voor de Bouw op  21 november 2013, zie http://www.bouw-instituut.nl/blog/tno-rapport-onderzoek-naar-de-blootstelling-aan-asbest-tijdens-saneringswerkzaamheden/

asbest2

Klaas Jasperse is het eerste asbestslachtoffer dat de Nederlandse Staat aanspreekt op nalatigheid. “Er is door de Nederlandse overheid niks gedaan om ons te beschermen tegen de risico’s van asbest.” Daar kan hij helemaal gelijk in hebben. Maar heeft zijn zaak kans van slagen? Helaas, ik denk het niet.  [Read more…]

Werkgeversaansprakelijkheid voor asbestziekten

Tevens gepubliceerd op de website van het Nederlands Instituut voor de Bouw op 12 november 2013, zie  http://www.bouwprofs.net/profiles/blogs/werkgeversaansprakelijkheid-voor-asbestziekten-hoe-zit-dat-eigenl

 asbest3

Geschreven door NIB , SBO op 12 november 2013 in Bouw, Milieu.

 

Aansprakelijkheid van de werkgever voor asbestziekten is een lastige kwestie. Wie moet wat bewijzen? Hoe schat je je kans op succes in? In deze bijdrage zal ik aan de hand van een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag[1] uitleggen hoe zulke aansprakelijkheid in elkaar steekt. [Read more…]

Nieuwe ontwikkelingen in de Canadese asbestindustrie

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, 15 september 2012

yvonneOp 14 september 2012 heeft de Canadese Minister van Industrie, Christian Paradis, aangekondigd dat zijn land het jarenlange verzet tegen de vermelding van chrysotiel asbest op de lijst van het VN Verdrag van Rotterdam zal staken. Daarnaast wordt ook de heftig betwiste overheidslening van $ 58 miljoen ingetrokken, dat al was toegezegd aan het Indiase consortium dat de Jeffrey Mine wilde heropenen (waar een belangrijk deel van Nederlands asbest vandaan komt). Hiermee wordt de verkiezingsbelofte van de nieuwe premier van Quebec, Pauline Marois, gestand gedaan. [Read more…]

Algemene voorwaarden