Het Verdrag van Rotterdam: zal chrysotiel eindelijk op de lijst komen? Een kort verslag van de beraadslagingen vandaag.

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, mei 2013

Vandaag hebben 143 landen zich in Genève uitgesproken over de wenselijkheid om chrysotiel toe te voegen aan de lijst van het Verdrag van Rotterdam (‘Rotterdam Convention’). Het ging er woelig aan toe, waarbij diverse landen hard verzet boden.

Prior Informed Consent

Opname op deze lijst (‘Annex III’) houdt in dat lidstaten zich verplichten om te waarschuwen voor de gezondheids- en milieugevaren van op de lijst genoteerde chemische stoffen en pesticiden die zij naar andere landen willen exporteren. Het importerende land kan dan, op basis van ‘Prior Informed Consent’ (PIC), een geïnformeerde afweging maken tussen de risico’s en het nut van die stof en eventueel voorwaarden stellen aan de import. De lijst van het Verdrag van Rotterdam houdt nadrukkelijk geen export- of importverbod in.

Canadees verzet ten einde

yvonneIn het verleden was het Canadese verzet al voldoende om opname van chrysotiel te blokkeren. Vorig jaar heeft de Canadese regering echter laten weten dat zij zich niet langer tegen opname zou verzetten: met de sluiting van de Jeffrey Mine, de laatste operatieve mijn, was er geen economisch belang meer mee gemoeid. Dit maakt vele asbestslachtofferverenigingen wereldwijd hoopvol dat chrysotiel eindelijk op de lijst zou komen. Diverse andere asbest producerende landen blijken echter het stokje van Canada te hebben overgenomen, mogelijk ingegeven door de stijgende prijs van asbest op de wereldmarkt.

Nieuw verzet

Zo stelde Zimbabwe vandaag dat het ‘wetenschappelijk onrechtvaardig’ zou zijn om chrysotiel op de lijst te vermelden. Oekraïne en Kazachstan deelden in de vergadering mee dat overtuigend wetenschappelijk bewijs ontbreekt dat opname zou verantwoorden. Vietnam was stellig in zijn overtuiging dat er geen verband bestaat tussen asbest en asbestose, terwijl Kirgizië poneerde dat asbest veilig kan worden gebruikt. India wees opname af met een verwijzing naar binnenlands wetenschappelijk onderzoek waaruit zowel het praktisch nut als het ongevaarlijke karakter van asbest zou blijken. Ook wees India op de onwenselijkheid dat opname van chrysotiel de import van asbestproducten duurder zou maken vanwege de PIC-procedure. Rusland tenslotte zag vandaag zijn kans schoon en stelde dat het beter zou zijn om chrysotiel voortaan niet meer in consideratie te nemen, gelet op het ‘zinloze’ debat dat iedere bijeenkomst wordt gevoerd.

Al met al waren de verwachtingen ten aanzien van chrysotiel aanvankelijk hoog gespannen, maar naarmate de dag vordert, begint het steeds duidelijker te worden dat ook deze keer chrysotiel niet zal worden vermeld op de lijst van het Verdrag van Rotterdam. Over circa een week zal een en ander definitief duidelijk zijn.

Speak Your Mind

*

Algemene voorwaarden