Het Algemeen Overleg in de TK van 23 januari 2014…

Mr.dr. Yvonne Waterman

Tevens gepubliceerd op de website van het Nederlands Instituut voor de Bouw op  24 januari 2014, zie  http://www.bouw-instituut.nl/blog/het-algemeen-overleg-de-tk-van-23-januari-2014/

 overleg tk

… was een nietszeggende vertoning, een farce, een toneelstukje. Ondanks de hooggespannen verwachtingen naar aanleiding van het TNO-rapport, ondanks de zware verantwoordelijkheid die de overheid draagt voor het asbestbeleid.

Zo was de asbestsector met slechts een enkeling vertegenwoordigd. Slechts één Kamerlid in de oppositie woonde het overleg bij: Paul Ulenbelt van de SP. Hij was ook de enige die wat zinnigs wist op te merken. Zo verzocht hij Minister Asscher om de certificeringsindustrie af te schaffen en in plaats daarvan een Asbest Autoriteit in te voeren. Als reden gaf hij aan dat “de asbestmaffia is doorgedrongen in de wereld van de controleurs”. Hij wees daarbij op de absurditeit dat veiligheidscertificaten van belanghebbende verkopers gekocht kunnen worden en – met een verwijzing naar Odfjell – weinig of niets zeggen over de feitelijke veiligheid op locatie. Tevens riep Ulenbelt op tot een Deltaplan voor Asbestbestrijding om Nederland systematisch asbestvrij te maken. De Minister gaapte daarop nog net niet, maar daarmee is alles gezegd. Het had er veel van weg alsof er eerder over vanille-ijs werd gesproken dan over een kankerverwekkende en potentieel dodelijke stof.

De enige concrete uitspraak van Minister Asscher: hij deed de toezegging om voortaan niet meer het woord ‘inspectievakantie’ te gebruiken. Daarop sloot hij het Algemeen Overleg af met de woorden: “Er valt nog ongelooflijk veel te verbeteren”. In afwachting van die verbeteringen zou ik naar aanleiding van vandaag zeggen: houd vooral niet uw adem in. Enige verbetering zal van de asbestsector zelf moeten komen. Van deze Minister valt weinig of geen daadkracht te verwachten.

Comments

 1. Jan van Zelm says:

  Sorry! Ik ben kaal maar de haren rijzen mij te berge en de nekharen gaan overeind staan … Kippevel krijg ik ervan.
  Ik zou graag dat kippevel ook willen parkeren bij de verantwoordelijken die nog niet eens aanwezig kunnen/willen zijn en dan een negerende houding aan zouden kunnen nemen, ..waarmee zij dan overigens zonder te spreken voldoende zouden zeggen. Nee! Zij blijven weg ! Asbest zie je niet, ruik je niet, voel je niet, proeft ‘t niet DUS .,.IS het er niet?! Ja, ja. Die vlieger gaat al héél lang dus niet op en dat is ook de afwezigen wel degelijk bekend of gaat men net als in het verleden al lange tijd gebeurde gewoon door met het ontkennen van de oorzaken van de asbestslachtoffers waarvan het aantal stijgt én daar bovendien nog een aantal nieuwe asbestbedreigingen aan is toegevoegd !!
  Het aanbieden van ‘kippevel’ houd ik graag overeind. Dat zou ik kunnen en willen doen aan het adres van beleidsmakers-en beleidsvoerders, controlerende instanties en noem al de ‘verstoppertje spelende partijen’ maar op.
  IK heb de lugubere actie ooit uitgevoerd door een foto te maken van mijn aan asbest op dát moment stervende vader en wil met WEINIG plezier maar met gevoel voor de ERNSTIGE NOODZAAK deze foto graag om die reden tonen aan vooral minister Asscher. Hij mag dan aan de andere ‘partijen’ die zich wel betrokken zouden MOETEN voelen bij deze materie de foto tonen en/of zijn kippevel tonen dat het beeld van een (mijn vader) stervend asbestslachtoffer hem opleverde…. Of ook dát zou hem niets doen. Een mens is maar een mens. Ook een minister van SOCIALE Zaken en WERKGELEGENHEID …. Hoezo SOCIAAL, hoezo (veilige) WERKGELEGENHEID ? Mag ik naast Dhr. Ulenbelt , die wél snapt waar het om gaat, volgende keer de VOLLE zaal met toehoorders eens aanspreken ?

 2. Wat mij zelf zo verbaasde: ik had, naar aanleiding van het zorgwekkende TNO-rapport over de slecht zittende gelaatsmaskers, een volle zaal verwacht. Per slot van rekening sterven er nú ieder jaar honderden slachtoffers onnodig aan asbestblootstelling en gaat die onnodige blootstelling maar door en door… In de asbestsaneringsbranche werken ook honderden mensen; en in installatiebranche waar men veel aan asbest wordt blootgesteld en ga zo maar door. In werkelijkheid kwamen alleen anderhalve man en een paardenkop opdagen. Dat maatschappelijke gebrek aan belangstelling alleen al was diep triest.

 3. Jan van Zelm says:

  Tja…. Een dan dus trieste constatering die je helaas moet doen. Als de Australische vlakten minder worden bewoond door struisvogels moeten we ‘ns goed in de Nederlandse polders kijken. Mocht u een vogel zien zónder kop, dan zit ‘ie in de grond … Dat kan zand zijn. Dat schijnen (..of blijken dus) die vogels te doen. Een slechte gewoonte die je “de-kop-kan-gaan-kosten” , al duurt dat nog wel even dan.
  Sorry. Tijd voor grapjes is het HELEMAAL NIET.
  Gaan ‘we’ in Nederland op deze manier in marstempo op een nieuwe golf asbestslachtoffers af? Ik hoop dat de beste mensen op tijd uit hun slaap ontwaken of dat iemand hen daarbij helpt.
  Ik weet hoe een asbestslachtoffer lijdt … Dat wil ik het liefst niemand zien/horen overkomen.
  Een zeer ernstige vorm van schrik maakt zich van je meester wanneer je je beseft dat al deze beste (en wéér !! jonge) mensen hun leven dus kennelijk op termijn gaan geven voor werk dat zij in hun beste jaren uitvoeren, want dát doen zij nú. Stoppen voor het te laat is, als dat niet al het geval mocht zijn – en dát weet je pas op lange termijn.
  Weer verder met het bijzonder noodzakelijk werk wanneer de bescherming écht verzekerd (..?!) is.
  En … Wie was die spreekwoordelijke ‘paardenkop’? Iemand die z’n werkelijke gezicht niet wilde tonen ? Ik ben benieuwd wie dát was.

Speak Your Mind

*

Algemene voorwaarden