Het Algemeen Overleg in de TK van 23 januari 2014…

Mr.dr. Yvonne Waterman

Tevens gepubliceerd op de website van het Nederlands Instituut voor de Bouw op  24 januari 2014, zie  http://www.bouw-instituut.nl/blog/het-algemeen-overleg-de-tk-van-23-januari-2014/

 overleg tk

… was een nietszeggende vertoning, een farce, een toneelstukje. Ondanks de hooggespannen verwachtingen naar aanleiding van het TNO-rapport, ondanks de zware verantwoordelijkheid die de overheid draagt voor het asbestbeleid. [Read more…]

Een trap na voor slachtoffers van beroepsziekten

Door: Redactie – 10 januari, 2014 – 11:20

http://altijdwatmonitor.ncrv.nl/p/308/artikelen/een-trap-na-voor-slachtoffers-van-beroepsziekten

KRO/NCRV Altijd Wat Monitor, programma ‘Ziek van mijn werk’, uitgezonden op 5 februari 2014

column

Het is voor het slachtoffer van een beroepsziekte een ware lijdensweg om zijn recht te halen. Zo is procederen afschrikwekkend duur vanwege de noodzakelijke bijstand van gespecialiseerde advocaten en medische deskundigen. Ook is tien jaar of langer procederen niets bijzonders. De afgelopen zomer heeft de Hoge Raad het nog moeilijker gemaakt voor beroepsziekteslachtoffers. [Read more…]

TNO-rapport ‘Onderzoek naar de blootstelling aan asbest tijdens saneringswerkzaamheden’

Tevens gepubliceerd op de website van het Nederlands Instituut voor de Bouw op  8 januari 2014, zie http://www.bouw-instituut.nl/blog/tno-rapport-onderzoek-naar-de-blootstelling-aan-asbest-tijdens-saneringswerkzaamheden/

asbestDeze week publiceerde het TNO eindelijk het gelijknamige en in spanning afgewachte rapport, dat in de Haagse wandelgangen al enige maanden bekend is. Het betreft een onderzoek naar de blootstelling, bronmaatregelen en persoonlijk beschermingsmiddelen in relatie tot de introductie van nieuwe grenswaarden voor asbest. Aanleiding vormde het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 om de blootstellingswaarden van asbest aanmerkelijk aan te scherpen. De overheid is echter beducht om daartoe over te gaan zonder eerst te onderzoeken wat strengere normen voor de dagelijkse saneringspraktijk zouden betekenen. En dat is niet zo best, zo luidt de conclusie van het TNO. [Read more…]

Kersvers: EU-rapport over asbest gerelateerde beroepsziekten in Midden- en Oost-Europa

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, december 2013

De essentie: de slachtoffers van deze ziekten worden nauwelijks gediagnosticeerd, gerapporteerd in statistiek, behandeld of vergoed. Het is een bar en boos verhaal – het enige ‘positieve’ eraan is dat Rusland deze landen niet langer als groeimarkt ziet. Kortom: het trieste verhaal van asbest blijft zich herhalen; in grote delen van de wereld is nog een aanzienlijke inhaalslag te maken.

Zie http://ibasecretariat.org/efbww_report_2013_toc.htm Het rapport is samengesteld en gefinancierd door de EU, diverse internationale vakbonden en IBAS.

Asbestos-related occupational diseases in Central and East European… ibasecretariat.org 

Algemene voorwaarden