Het Algemeen Overleg in de TK van 23 januari 2014…

Mr.dr. Yvonne Waterman

Tevens gepubliceerd op de website van het Nederlands Instituut voor de Bouw op  24 januari 2014, zie  http://www.bouw-instituut.nl/blog/het-algemeen-overleg-de-tk-van-23-januari-2014/

 overleg tk

… was een nietszeggende vertoning, een farce, een toneelstukje. Ondanks de hooggespannen verwachtingen naar aanleiding van het TNO-rapport, ondanks de zware verantwoordelijkheid die de overheid draagt voor het asbestbeleid. [Read more…]

De regels voor het saneren van asbest worden niet goed toegepast

yvonneTevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, 21 januari 2014

Is dit nieuws? Wisten wij dit nog niet? Zie http://www.inspectieszw.nl/actueel/nieuwsberichten/certificerende_instellingen_in_de_asbest_terughoudend_met_opleggen_sancties.aspx

Regels verwijderen asbest niet goed toegepast telegraaf.nl

De regels voor het verwijderen van asbest worden niet goed toegepast. Instanties in de asbestsector die daarvoor verantwoordelijk zijn, zijn terughoudend geworden met het opleggen van sancties. De Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken…

TNO-rapport ‘Onderzoek naar de blootstelling aan asbest tijdens saneringswerkzaamheden’

Tevens gepubliceerd op de website van het Nederlands Instituut voor de Bouw op  8 januari 2014, zie http://www.bouw-instituut.nl/blog/tno-rapport-onderzoek-naar-de-blootstelling-aan-asbest-tijdens-saneringswerkzaamheden/

asbestDeze week publiceerde het TNO eindelijk het gelijknamige en in spanning afgewachte rapport, dat in de Haagse wandelgangen al enige maanden bekend is. Het betreft een onderzoek naar de blootstelling, bronmaatregelen en persoonlijk beschermingsmiddelen in relatie tot de introductie van nieuwe grenswaarden voor asbest. Aanleiding vormde het advies van de Gezondheidsraad uit 2010 om de blootstellingswaarden van asbest aanmerkelijk aan te scherpen. De overheid is echter beducht om daartoe over te gaan zonder eerst te onderzoeken wat strengere normen voor de dagelijkse saneringspraktijk zouden betekenen. En dat is niet zo best, zo luidt de conclusie van het TNO. [Read more…]

Het Verdrag van Rotterdam: zal chrysotiel eindelijk op de lijst komen? Een kort verslag van de beraadslagingen vandaag.

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, mei 2013

Vandaag hebben 143 landen zich in Genève uitgesproken over de wenselijkheid om chrysotiel toe te voegen aan de lijst van het Verdrag van Rotterdam (‘Rotterdam Convention’). Het ging er woelig aan toe, waarbij diverse landen hard verzet boden.

Prior Informed Consent

Opname op deze lijst (‘Annex III’) houdt in dat lidstaten zich verplichten om te waarschuwen voor de gezondheids- en milieugevaren van op de lijst genoteerde chemische stoffen en pesticiden die zij naar andere landen willen exporteren. Het importerende land kan dan, op basis van ‘Prior Informed Consent’ (PIC), een geïnformeerde afweging maken tussen de risico’s en het nut van die stof en eventueel voorwaarden stellen aan de import. De lijst van het Verdrag van Rotterdam houdt nadrukkelijk geen export- of importverbod in.

Canadees verzet ten einde

yvonneIn het verleden was het Canadese verzet al voldoende om opname van chrysotiel te blokkeren. Vorig jaar heeft de Canadese regering echter laten weten dat zij zich niet langer tegen opname zou verzetten: met de sluiting van de Jeffrey Mine, de laatste operatieve mijn, was er geen economisch belang meer mee gemoeid. Dit maakt vele asbestslachtofferverenigingen wereldwijd hoopvol dat chrysotiel eindelijk op de lijst zou komen. Diverse andere asbest producerende landen blijken echter het stokje van Canada te hebben overgenomen, mogelijk ingegeven door de stijgende prijs van asbest op de wereldmarkt. [Read more…]

Valgevaar op de bouwplaats

Werken op hoogte is gevaarlijk

Kleine bouwplaatsen, grote valrisico’s…

Zie: www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3322130/2012/09/26/Steigers-op-bouwplaatsjes-vaak-onveilig.dhtml. Dit heeft natuurlijk onmiddellijk de volle aandacht van Waterman Legal Consultancy, als specialist in de aansprakelijkheid van de werkgever voor bedrijfsongevallen! [Read more…]

12.000 bedrijfsongevallen in de horeca per jaar

‘Had je maar beter moeten uitkijken!’ krijgen veel slachtoffers van bedrijfsongevallen in de horeca te horen. ‘Je eigen schuld!’ Naar schadevergoeding kunnen zij fluiten. Terecht? Neen, beslist niet. Kansloos? Ook niet!

Ieder jaar raken 12.000 werknemers in de horeca gewond , voornamelijk op het terras, in het café, het restaurant en in de professionele keuken [Read more…]

Algemene voorwaarden