Het Algemeen Overleg in de TK van 23 januari 2014…

Mr.dr. Yvonne Waterman

Tevens gepubliceerd op de website van het Nederlands Instituut voor de Bouw op  24 januari 2014, zie  http://www.bouw-instituut.nl/blog/het-algemeen-overleg-de-tk-van-23-januari-2014/

 overleg tk

… was een nietszeggende vertoning, een farce, een toneelstukje. Ondanks de hooggespannen verwachtingen naar aanleiding van het TNO-rapport, ondanks de zware verantwoordelijkheid die de overheid draagt voor het asbestbeleid. [Read more…]

De mondiale asbestindustrie groeit en groeit…

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, december 2013

yvonne

In de jaren vijftig werd er wereldwijd een miljoen ton asbest per jaar geproduceerd en geconsumeerd; nu, met alle kennis die wij sindsdien hebben over de ernstige gezondheidsrisico’s van asbest, is dat tweemaal zo veel en stijgend. Hoe kan dat? Ik ga het donderdag uitleggen op de Nationale Asbest Conferentie.

Franse Eternit-bestuurders worden vervolgd

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, december 2013

asbestDe Franse Hoge Raad heeft deze week toestemming gegeven voor de strafrechtelijke vervolging van Franse Eternit-bestuurders. Hen is ten laste gelegd dat zij jarenlang op strafrechtelijke verwijtbare wijze asbestwetgeving en -beleid hebben tegengehouden.
Ziedaar het eerste staartje van het Turijnse strafproces, waarin de Zwitserse en Belgische topbestuurders werden vervolgd – met een straf van 18 jaar cel voor Schmidheiny (De Cartier de Marchienne was net overleden) en een totale toekenning van ruim vijf miljard euro schadevergoeding aan de zesduizend slachtoffers en anderen, die zich civiel partij hadden gesteld in de strafprocedure. De Franse justitie mag de borst wel natmaken! [Read more…]

Een asbestslachtoffer procedeert tegen de Staat

Tevens gepubliceerd op de website van het Nederlands Instituut voor de Bouw op  21 november 2013, zie http://www.bouw-instituut.nl/blog/tno-rapport-onderzoek-naar-de-blootstelling-aan-asbest-tijdens-saneringswerkzaamheden/

asbest2

Klaas Jasperse is het eerste asbestslachtoffer dat de Nederlandse Staat aanspreekt op nalatigheid. “Er is door de Nederlandse overheid niks gedaan om ons te beschermen tegen de risico’s van asbest.” Daar kan hij helemaal gelijk in hebben. Maar heeft zijn zaak kans van slagen? Helaas, ik denk het niet.  [Read more…]

Werkgeversaansprakelijkheid voor asbestziekten

Tevens gepubliceerd op de website van het Nederlands Instituut voor de Bouw op 12 november 2013, zie  http://www.bouwprofs.net/profiles/blogs/werkgeversaansprakelijkheid-voor-asbestziekten-hoe-zit-dat-eigenl

 asbest3

Geschreven door NIB , SBO op 12 november 2013 in Bouw, Milieu.

 

Aansprakelijkheid van de werkgever voor asbestziekten is een lastige kwestie. Wie moet wat bewijzen? Hoe schat je je kans op succes in? In deze bijdrage zal ik aan de hand van een recent arrest van het Gerechtshof Den Haag[1] uitleggen hoe zulke aansprakelijkheid in elkaar steekt. [Read more…]

Nieuwe ontwikkelingen in de Canadese asbestindustrie

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, 15 september 2012

yvonneOp 14 september 2012 heeft de Canadese Minister van Industrie, Christian Paradis, aangekondigd dat zijn land het jarenlange verzet tegen de vermelding van chrysotiel asbest op de lijst van het VN Verdrag van Rotterdam zal staken. Daarnaast wordt ook de heftig betwiste overheidslening van $ 58 miljoen ingetrokken, dat al was toegezegd aan het Indiase consortium dat de Jeffrey Mine wilde heropenen (waar een belangrijk deel van Nederlands asbest vandaan komt). Hiermee wordt de verkiezingsbelofte van de nieuwe premier van Quebec, Pauline Marois, gestand gedaan. [Read more…]

Zorgwekkend: asbestproducten bestellen over het internet

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, september 2013

yvonne

Wat stellen de Nederlandse en Europese asbestverboden in de praktijk voor, wanneer je ieder denkbaar asbestproduct zó op internet kan bestellen en laten bezorgen, zelfs in grote hoeveelheden? Zie http://www.alibaba.com/trade/search?sb=y&IndexArea=product_en&CatId=&SearchText=asbestos

asbestos alibaba.com

Asbestos Manufacturers & Asbestos Suppliers Directory – Find a Asbestos Manufacturer and Supplier. Choose Quality Asbestos Manufacturers, Suppliers, Exporters at Alibaba.com.Asbestos…

‘Asbestos: the future risk’. Dit nieuwe boek beschrijft asbest en de toekomstgevolgen van asbest vanuit diverse perspectieven.

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, juli 2013

yvonneZo toont het bijvoorbeeld aan de hand van harde cijfers aan dat de mondiale asbestindustrie duidelijk groeit, waarbij de belangrijkste producenten en consumenten in Azië, Zuid-Amerika en Afrika te vinden zijn. De gezondheidsrisico’s die asbest omgeven, worden daar in onwetendheid, ongeloof en economische onwil weggewuifd.

Ronduit zorgwekkend is het hoofdstuk over levensverwachting, waaruit blijkt dat nieuwgeboren kinderen door hun hogere levensverwachting een aanmerkelijk verhoogde kans op mesothelioom hebben ten opzichte van hun ouders. Dit is zelfs het geval bij relatief lage blootstelling, indien deze op jonge leeftijd plaatsvindt.

Het Engelstalige boek bevat veel wetenschappelijke grafieken, schema’s en overzichten, maar is ook voor de leek goed leesbaar. Uitgever: Iskaboo Publishing, juli 2013. Prijs: € 150,-. Zie http://iskaboo.co.uk/index.php/asbestos-the-future-risk/.

De Landelijke Asbest Praktijkdag van 29 mei 2013. Wat hebben vooruitstrevende woningcorporaties en asbestsaneerders gemeenschappelijk ten aanzien van asbest?

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, mei 2013

yvonneHun werkwijze ligt op één lijn: voorzien in de behoeften van cliënten op basis van vertrouwen, goede communicatie en vakkennis. Dit was de rode draad van de vele lezingen en praktijksessies die gisteren in het Prinses Beatrix-theater werden gehouden. [Read more…]

Het rapport van de Europese Commissie over ‘asbestgerelateerde beroepsrisico’s en vooruitzichten op het verbieden van alle asbest’

Tevens gepubliceerd op de LinkedIn website ‘AsbestFeiten’, maart 2013

yvonneDit rapport (2012/2065(INI)) is niet gepubliceerd op de EU-website, maar ik kan ‘m op verzoek per email toesturen. Wie heeft belangstelling? Laat het mij weten.

Gebouwinventarisatie en asbestherkenning zijn belangrijke trefwoorden. De website van de EU is gewoon te traag om op te wachten!

Naschrift: inmiddels is het rapport te downloaden op http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A7-2013-25&language=EN#title1.

Algemene voorwaarden