12.000 bedrijfsongevallen in de horeca per jaar

‘Had je maar beter moeten uitkijken!’ krijgen veel slachtoffers van bedrijfsongevallen in de horeca te horen. ‘Je eigen schuld!’ Naar schadevergoeding kunnen zij fluiten. Terecht? Neen, beslist niet. Kansloos? Ook niet!

Ieder jaar raken 12.000 werknemers in de horeca gewond , voornamelijk op het terras, in het café, het restaurant en in de professionele keuken(VeiligheidNL d.d. 19 september 2012). De helft van deze bedrijfsongevallen wordt veroorzaakt door snijwonden, de andere helft voornamelijk door uitglijden op natte of vette vloeren en brandwonden. Circa 5.000 slachtoffers moeten naar de SpoedEisende Hulp. De werkgever stuurt hen na deze pijn vaak met lege handen naar huis.

Hebben deze obers, serveersters en koks recht op schadevergoeding? In de regel: ja, de werkgever is volledig aansprakelijk voor de schade van de werknemer.

Een ongeval in de horeca is immers net als ieder ander arbeidsongeval: centraal staat de vraag of werkgever zijn zorgplicht voor de veiligheid, welzijn en gezondheid van de serveerster, ober, barman of -vrouw, kok of kokshulp heeft geschonden. Had hij in redelijkheid een maatregel kunnen nemen, een instructie kunnen geven of toezicht houden op zo’n manier, dat daarmee het ongeval zou zijn voorkomen? En heeft hij dat desondanks niet (voldoende) gedaan? Dan is hij volledig aansprakelijk voor de schade.

Ongeacht hoeveel haast er in de horeca is, de werknemer mag daar nimmer het slachtoffer van worden. Er is immers zoveel dat de werkgever in de horeca kan en behoort te doen om te voorkomen dat zijn personeel letsel lijdt. Ten aanzien van de vloer kan hij bijvoorbeeld zorgen dat die steeds droog, schoon en goed verlicht is en vrij van obstakels. Hij kan voor antislipmatten zorgen en geschikt schoeisel verplicht stellen – en toezien dat die ook worden gebruikt. Hij kan bijvoorbeeld instrueren dat er niet in de keuken mag worden gerend, hoe druk het ook is. Dit alles verhoogt de veiligheid. Het zijn eenvoudige, goedkope en effectieve maatregelen en kunnen dus in redelijkheid van de werkgever gevergd worden. Heeft hij dergelijke maatregelen niet genomen, dan heeft hij zijn wettelijke zorgplicht jegens zijn personeel geschonden en is hij aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit. ‘Eigen schuld’ doet zich bij arbeidsongevallen zelden of nooit voor, dit kan derhalve geen excuus zijn om de werknemer geheel of gedeeltelijk met de schade te laten zitten. Ook niet in de horeca.

Op dezelfde manier kan de werkgever ook zorgen voor scherpe messen, antislip-snijplanken, instructies over veilige en professionele snijtechnieken, beschermingsmiddelen bij snijmachines, brandwerende schorten, toezicht op naleving van instructies etc. Dit zijn ook eenvoudige maatregelen die zeker van de werkgever gevergd kunnen worden. Heeft hij hierin gefaald, dan is hij naar alle waarschijnlijkheid volledig aansprakelijk voor de schade van de werknemer. Dit zijn eenvoudige schadeclaims.

Kortom: laat je als ober, serveerster of kok niet naar huis sturen met ‘Had je maar beter moeten uitkijken’. Verhaal je schade, je hebt er recht op.

Lees meer hierover in: http://osha.europa.eu/nl/sector/horeca/accident_prevention_html

 

Speak Your Mind

*

Algemene voorwaarden